POLİTİKAMIZ

Değişen ve gelişen müşteri beklentilerini göz önünde bulundururken; şirketimizin başarısı ve müşterilerimizin memnuniyeti için, çalışanlarımızın sisteme profesyonel davranış ve sorumluluk duygusuyla en verimli katılımını sağlamak ve ürün kalitesini iyileştirmeyi hedeflemek,

  • İş ve Çevre kazalarının önlenebileceğine inanarak, tüm çalışanların aktif katılımıyla; İşyerinde “iş kazası ve sağlık bozulmalarının ve çevre kazasına”sebep olabilecek riskleri kaynağında tespit ederek, her seviyedeki çalışanların, müşterilerin, ziyaretçilerin, tedarikçi, taşeron/alt yüklenicilerin; sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını  temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları en aza indirmeyi hedeflemek,
  • Faaliyet gösterdiğimiz projelerde, doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirmek, kirliliği  önlemek ve geri kazanımı arttırmak için gerekli tedbirleri alarak,  çalıştığımız kişi ve firmalarla işbirliği içinde çalışmak,
  • Üyesi olduğumuz sektörel Oda, dernek ve kurumlarla entegre olarak çalışmak, Kalite, İş Güvenliği ve Çevre konularında potansiyel iyileştirmeleri sisteme kazandırmak,
  • Görev aldığımız her yerde yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, yönetmelik, düzenleme ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak, hizmetlerimizin kalitesi ve güvenilirliği, çevremizin korunması, çalışanlarımızın sağlığı,
  • Müşterilerimiz ve faaliyetlerimizden etkilenen toplumun beklentilerini karşılayarak, Kalite, İş Güvenliği ve Çevre alanındaki endüstriyel gelişmeleri takip edip, sistemimize katkı sağlayacak uygulanabilir teknolojik gelişmeleri kazandırarak sürekli gelişimi sağlamak,
  • Tüm çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize eğitim olanakları sunarak, sisteme bilinçli katılımlarını sağlamak,
  • Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda OHSAS 18001, ISO 14001 ve ISO 9001; İş Güvenliği, Çevre ve Kalite Entegre Yönetim Sistemininstandardlarına  uygun bir sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlayarak çalışmalarımızı sürdürmektir.